پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کلاس آموزشی آشنایی با  پدیکولوزیس (آلودگی به شپش) برای مربیان مهد کودکها ، مدارس شهرستان فسا و مددجویان بهزیستی توسط واحد مبارزه با بیماریها واگیر معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه آموزشی آقای محسن فربود کارشناس واحد مبارزه با بیماریها پیرامون چیستی پدیکولوزیس ، روش های پیشگیری ،چگونگی معاینه ، تشخیص و رفع آلودگی به حاضرین در جلسه آموزش دادند.