پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاه آموزشی "مبانی بهداشت حرفه ای و ارگونومی در ایستگاه کار" ،بنا به درخواست مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان فسا توسط واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت برای پرسنل این مرکز برگزار شد.

در این جلسه آموزشی مهندس علیرضا معصومی و مهندس تورج خضرایی در خصوص اختلالات اسکلتی – عضلانی ، ایستگاه کار مناسب ، نحوه ی صحیح نشستن در اداره و کارگاه آموزشهای لازم را به فراگیران ارائه نمودند.