پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس حجت ا.. ستوده کارشناس واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت :با توجه به اینکه امکان انتقال هپاتیت B در زندان ها نسبت به سایر محل های سکونت بیشتر است ، واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت از ماه های قبل اقدام به واکسیناسیون زندانیان و ایمن سازی آنها در مقابل بیماری هپاتیت B کرد وبا تزریق سومین و آخرین نوبت واکسن هپاتیت ، 500 نفر از زندانیان شهرستان فسا در مقابل این بیماری ایمن شدند.