پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت؛ دکترمجید نجفی کلیانی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا بیان داشت : پس از 15 سال و با پیگیریهای فراوان و تلاش شبانه روزی ، با ایجاد و ارتقاء 14 مرکز بهداشتی – درمانی شهری و روستایی جدید برای مجموعه شهرستان موافقت گردید.

دکترنجفی افزود : تبدیل مراکز بهداشتی – درمانی میانشهر و مقابری به شبانه روزی ، ایجاد 6 خانه بهداشت جدید برای روستاهای موردی ، امامزاده اسماعیل(ع) ، شهرک شهید رجایی ، کهنکویه ، عشایر چاه قوچ و عشایر برآفتاب ، ارتقاء خانه های بهداشت روستاهای خورنگان ، دستجه، زنگنه و امیرحاجیلو به پایگاه بهداشتی  ، تصویب مرکز خدمات جامع سلامت موسی بن جعفر(ع) و تصویب پایگاه سلامت حاشیه شهر (طالقانی) از اقدامات انجام شده در این راستا است.

معاون بهداشت دانشگاه اظهار داشت : علاوه بر ارتقاء مراکز بهداشتی – درمانی ، 24 پست جدید بهورزی ، 13 پست متخصص در مراکز شبانه روزی روستایی و تصویب 82 پست جدید نیروهای بهداشتی به مجموعه سیستم بهداشتی شهرستان اختصاص یافت.

دکترنجفی یادآور شد : با اختصاص این مراکز و نیروها به شهرستان فسا ، انشاء ا... خدمات بهداشتی و درمانی ارتقاء چشمگیری خواهد یافت.