پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه بررسی ایمنی ، مقاومت سازه ای و غیر سازه ای ساختمانها و اماکن حوزه معاونت بهداشت با حضور دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه ، مهندس جوکاران مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا ، مهندس کاری معاون اجرایی ،خانم مهندس جانی زاده و مهندس خضرایی ، مسئول وکارشناس واحد بهداشت حرفه ای برگزار شد .

دراین جلسه وضعیت مقاومت سازه ای و غیر سازه ای ساختمانهای ستاد ، مراکز و خانه های بهداشت بر اساس مطالعات واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا بررسی شد و مقرر گردید در خصوص مقاومت غیر سازه ای و چیدمان مبلمان اداری آموزشهای لازم به کارکنان داده شود و اقدامات اصلاحی مورد نیاز انجام گیرد تا از مسدود شدن راه های خروجی در شرایط اضطراری پیشگیری شود .در این جلسه همچنین تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق در ستاد ، مراکز و خانه های بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در خصوص کنترل شارژ کپسول و وسایل اطفاء حریق اقدام لازم صورت پذیرد.