پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در راستای ارتقاء سطح بهداشت و تامین سلامت روستاییان  کلاس آموزش بهداشت در روستای زنگنه و فدشکویه و ویزیت رایگان دانش آموزان در مدرسه شهید اسدپور فدشکویه انجام شد.

در روستای زنگنه از توابع دوگان کلاس آموزشی پیشگیری ایدز و پدیکولوزیس توسط خانم هاشمی ، مامای پزشک خانواده روستایی مرکز بهداشتی درمانی زنگنه برگزار شد ، دراین جلسه که دکتر مجتبی فرجام معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه نیز حضور داشتند در خصوص فعالیتهای مرکز تحقیقات کوهورت ششده و نتایج مطالعات این مرکز بر روی ساکنان روستای زنگنه ، به اهالی این روستا اطلاع رسانی شد و راهکارهای زندگی سالم تر نیز به آنها آموزش داده شد.

در روستای فدشکویه نیز با حضور خانم دکتر کشاورز مسئول مرکز بهداشتی – درمانی فدشکویه و آقای یوسف نوردیان بهورز این روستا در مدرسه شهید غلامعلی اسدپور ، ضمن ویزیت و معاینه رایگان دانش آموزان این مدرسه توسط دکتر کشاورز در خصوص بهداشت فردی آموزشهای لازم به دانش آموزان ارائه گردید.