پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این  خصوص گفت : یک باب نانوایی در شهرک الزهراء فسا به علت عدم رعایت اصول بهداشتی و توجه نکردن به تذکرات بازرسین بهداشت محیط پس از طی مراحل قانونی تعطیل و پلمپ گردید.

مسئول واحد بهداشت محیط تاکید کرد : به علت حساس بودن کار اصنافی که در تهیه آزوقه روزانه مردم نقش دارند ، قوانین بهداشتی در خصوص آنها سخت گیرانه تر اعمال خواهد شد و در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی برخورد قانونی موثری با آنها به عمل خواهد آمد.