پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دوره آموزشی DART توسط واحد مدیریت وکاهش خطر بلایا برای 213 نفراز مراقبین سلامت وبهورزان حوزه معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس منوچهر جوکاران کارشناس ارشد محیط زیست ومسئول واحد مدیریت وکاهش خطر بلایادر این خصوص گفت: برنامه ی آموزشی وآمادگی خانوار در برابر بلایا(DART) در کلیه ی مراکز و پایگاه های بهداشتی ، خانه های بهداشت ومطب های پزشک خانواده در حال اجرا است واز طریق فرم های مخصوص توسط مادران هر خانوار به سوالات پاسخ داده می شود , سپس باتوجه به سه تابلو طراحی شده و دوره های آموزشی که مراقبین سلامت و بهورزان  گذرانده اند , آموزش های لازم به مادران داده شده و فرم مورد نظر در پرونده خانوار ثبت میگردد که به صورت سالیانه ارزیابی آموزشی از خانوارها به عمل می آید.

وی افزود ، تا کنون حدود 25درصد خانوارها در شهرستان فسا آموزش های لازم در این زمینه را فرا گرفته اند .