پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه توجیهی پانل مدیریت ، نظارت آبشاری با حضور خانم دکتر فریبا علیزاده ، معاون فنی و مسئولین واحد های ستادی معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه دکتر علیزاده درخصوص چگونگی نظارت آبشاری توسط و کارشناسان ستادی ، کارشناسان و کاردانهای ناظر توضیح دادند و آخرین تغییرات پانل مدیریت و چک لیستهای ارشیابی را به اطلاع کارشناسان ستادی رساندند.