پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه بهداشت و ایمنی در کشاورزی با حضور کشاورزان روستای خیر آباد فسا ،  خانم مهندس جانی زاده و مهندس مهدی بهزادی مسئول و کارشناس واحد بهداشت حرفه ای ، مهندس جوکاران مسئول واحد مدیریت بلایا و مهندس بردبار کارشناس جهاد کشاورزی فسا در روستای خیر آباد برگزار شد.

در این جلسه در خصوص روشهای حفاظت کشاورزان در برابر سموم ، نحوه صحیح سمپاشی و پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی  و محیط ، زمان مناسب سمپاشی ، رعایت دوره کارنس و حد مجاز کاربرد سموم  توسط کارشناسان معاونت بهداشت و جهاد کشاورزی به کشاورزان آموزش داده شد و در پایان جلسه به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد.