پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هماهنگی کشیک نوروزی پزشکان مراکز بهداشتی – درمانی روستایی با حضور معاون بهداشت دانشگاه ، مسئول و کارشناسان ستاد گسترش شبکه و پزشکان مناطق روستایی در معاونت بهداشت برگزار شد.

دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه در این خصوص گفت : در این جلسه مقرر شد مراکز بهداشتی درمانی معین شامل مرکز ششده ، دوگان ، نوبندگان ، زاهدشهر و میانشهر بصورت شبانه روزی در ایام تعطیل نوروز به مردم خدمات درمانی را ارائه نمایند ، در این مراکز پزشکان به صورت  24 ساعته به همراه مامای پزشک خانواده و پرستار جهت خدمت رسانی حضور خواهند داشت  .

 دکتر نجفی افزود :با استقرار پزشک در پایگاه اورژانس 115 امامزاده اسماعیل در ایام نوروز ،به صورت 24 ساعته خدمات درمانی در اختیار میهمانان نوروزی و زائران قرار خواهد گرفت.