پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه احصاء و ارتقاء فرایندهای اداری معاونت بهداشت با حضور دکتر مجید نجفی ، معاون بهداشت دانشگاه ، مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشت برگزار شد .

در این جلسه مسئولین واحدها ضمن دریافت ابلاغ عضویت در کارگروه احصاء فرایندها موظف شدند فلوچارت و اصلاح فرایندهای حوزه مسئولیت خود را در اسرع وقت به دبیر کارگروه ارائه نمایند.