پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،23 مرکز بهداشتی – درمانی معاونت بهداشت به سیستم اتوماسیون پذیرش مجهز شدند.

مهندس دهقانخلیلی کارشناس ستاد گسترش شبکه در این خصوص گفت : با استقرار اتوماسیون پذیرش در مراکز بهداشتی – درمانی ضمن سرعت گرفتن پذیرش بیماران و مراجعین در این مراکز ، هزینه های ناشی از چاپ قبوض ، دفاتر ثبت حذف خواهد شد  و بسیاری از هزینه های این چنینی کاهش خواهد یافت .

همچنین  بایگانی  اطلاعات مراجعین و آمارگیری از این اطلاعات به راحتی انجام خواهد شد و نظارت بر عملکرد کارکنان پذیرش به صورت آنلاین انجام می شود.