پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در همایش خبرنگاران آزاد استان فارس، مهندس منوچهر جوکاران مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا به نمایندگی از معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از آقایان عبدا.. اعظمی ، خبرنگار خنج ، رسول کردگاری خبرنگار نی ریز و سجاد زارع خبرنگار پاسارگاد به خاطر تهیه خبر و اطلاع رسانی در زمینه مدیریت و کاهش خطر بلایا ، با اهداء جوایز (کاربردی در زمان وقوع حوادث و بلایا) تقدیر و تشکر کردند.

مهندس جوکاران ، خبرنگار آزاد صدا و سیمای فارس دراین خصوص گفت : تقدیر از خبرنگاران فعال در زمینه پیشگیری و کاهش خطر بلایا باعث توجه بیشتر آنها به موضوع آموزش واطلاع رسانی برای پیشگیری و آمادگی جامعه در مقابل بلایا و حوادث می شود.