پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم دکتر آیدا باغبان مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت : زنجیره سرما زیر بنای واکسیناسیون است و نگهداری واکسن در دمای مطلوب (2-8 درجه سانتی گراد ) برای حفظ اثربخشی آن ضروری می باشدو تامین تجهیزات زنجیره سرما برای پیشگیری از بروز بیماریهای واگیر حائز اهمیت است.

در این راستا واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال جاری وسایل و ملزومات فرسوده زنجیره سرما شامل 130 عدد واکسن کریر و کلد باکس ، 11 عدد یخچال مخصوص نگهداری واکسن و تعداد 1000 کیسه یخ و دماسنج خریداری و جایگزین تجهیزات فرسوده کرده است.