پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

زینب همت دار مسئول واحد تغذیه در این خصوص گفت: جشنواره غذای سالم به مناسبت ایام دهه فجر با شعار تغذیه سالم و غذاهای سنتی در مدارس مناطق رحیم آباد، نصیرآباد و زاهد شهر جهت دانش آموزان و در حسینه بانیان جهت عموم مردم برگزار گردید. این جشنواره با حضور بخشدار مرکزی، دهیار و اعضای شورای بانیان و رییس آموزش و پرورش شیبکوه برگزار گردید و در پایان به افرادی که غذاهای سالم تر و با نمک و روغن کمتری تهیه کرده بودند جوایزی اهدا گردید.

خانم زینب همت دار مسئول واحد بهبود تغذیه از دستندرکاران این جشنواره ، آقایان آریا ، پیرزاد، مرادی، قلندری و خانم ها جاهد، زارعپور و سایر بهورزان این مناطق تشکر کرد.