پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت در راستای پیشگیری از مشکلات اسکلتی – عضلانی کارمندان ، بنرنحوه ی صحیح نشستن پشت میز کار وکار با رایانه  که توسط واحد بهداشت حرفه ای تهیه گردیده است ، در واحدهای ستادی معاونت بهداشت ومطبهای پزشکان خانواده در سطح شهر فسا توزیع گردید.همچنین جهت اطلاع رسانی وافزایش آگاهی عمومی این پوستر به تعدادی از مدارس همچنین اداره ی جهادکشاورزی وآموزش وپرورش ارسال گردید.

در این بند بنر در خصوص نحوه ی صحیح کار بارایانه مثل کار باصفحه کلید و ماوس با شکل نشان داده شده است ،همچنین ورزش هایی در خصوص کاربران کامپیوتر وشاغلین اداری جهت کاهش خستگی وبالا رفتن بهره وری کار آموزش داده شده است.