پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر محمد مهدی گویا ، رئیس مرکز بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ، طی نامه از زحمات دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه و کارکنان واحد مبارزه با بیمارهای واگیر معاونت بهداشت به خاطر اقدامات مناسب در راستای برنامه حذف بیماری مالاریا تقدیر و تشکر کردند.

خانم دکتر آیدا باغبان مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه حذف بیماری مالاریا توسط واحد بیماریهای واگیر معاونت بهداشت گفت : از ابتدای سال 95 تا حال حاضر واحد مبارزه با بیماریها  با بیماریابی در بین جمعیت مهاجر چادر نشین (200 چادر )و با تهیه 25 اسمیر خون و 40 تست سریع مالاریا درجمعیت های مشکوک به خصوص مهاجران افغانی و پاکستانی ، نمونه گیری و بررسی 5 بیمار مشکوک به مالاریا که  در بخش عفونی بیمارستان بستری شده بودند و با همکاری بین بخشی با بیمارستان و آزمایشگاه های خصوص ، اقدامات موثری را در حذف بیماری مالاریا در شهرستان فسا در سال 95 به عمل آورده است.