پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کلاس آموزشی پیشگیری وکنترل بیماری تالاسمی در سالن نحوی دانشگاه علوم پزشکی فسا برای آموزش به پزشکان خانواده ی شهری و روستایی,پرستاران وماماهای مراکز بهداشتی – درمانی برگزارشد.

راستباف مسئول غیر واگیرگفت:هدف از برگزاری این دوره ی آموزشی,آموزش وباز آموزی دستورالعمل کشوری پیشگیری وکنترل بیماری تالاسمی می باشد .تا بروز بیماری پیشگیری کنیم وشاخص بروز صفر بیماری تالاسمی در سالهای اخیر همچنان حفظ شود.

دکتر آیدا باغبان پزشک مشاور ژنتیک ,کلیاتی درمورد بیماری تالاسمی ,استراتژی ها وآزمایشات ژنتیک ومراقبت از زوجین ناقل تالاسمی بیان کردند.

لازم به ذکر است :هم اکنون تمامی زوج های متقاضی ازدواج در مرکزبهداشتی شماره ی 2(فاطمیه)، آزمایشات مربوط به تالاسمی برای آن ها انجام میشود ودر واحد مشاوره تالاسمی پیگیری ومراقبت می شوند.