پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت؛ دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با اشاره به انجام نمونه برداری میکروبی و شیمیایی ایستگاه های پمپاژ و کلر سنجی بصورت مرتب توسط کارشناسان بهداشت محیط  گفت : با توجه به بارندگی های شدید اخیر و ایجاد تلاطم در لایه های خاک و عدم فرصت جهت ته نشینی ، احتمال گل آلود شدن آب افزایش می یابد.  در این راستا تیم بهداشت محیط این معاونت در روز جمعه ضمن بررسی شبکه آبرسانی، وضعیت کلر آب را مورد سنجش قرار دادند. 
دکتر نجفی افزود: بدلیل شکستگیهای احتمالی در زمان سیل پیشنهاد می شود حتما از آبهای بطری شده و اب جوشیده شده جهت شرب استفاده شود. 
معاون بهداشت دانشگاه تاکید کرد : وضعیت آب آشامیدنی در تمام حوزه شهرستان بصورت مرتب مورد بررسی قرار می گیرد و جای هیچ گونه نگرانی نیست.