پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.
  • بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.
  • بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.
  • بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.
  • بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.
  • بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.
  • بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.
  • بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.بازدید میدانی مناطق سیل زده توسط تیم های ارزیاب معاونت بهداشت انجام شد / جلسه ارزیابی مشکلات بهداشتی درمعاونت بهداشت تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، تیم های ارزیابی کمیته سلامت در حوادث غیر مترقبه معاونت بهداشت شامل کارشناسان بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، کارشناس مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده در چندین تیم از مناطق سیل زده شهرستان فسا بازدید کردند ، در این بازدید ها وضعیت بهداشت آب شرب  ، بیماریای واگیر ، وضعیت سلامت خانوارها ، بهداشت محیط مناطق سیل زده شامل دفع پسماندها ، آبگرفتگی مناطق و دفن حیوانات تلف  شده مورد بررسی قرار گرفت .

پس از بررسی وضعیت مناطق سیل زده تیم های ارزیاب با تشکیل جلسه در معاونت بهداشت وضعیت بهداشتی مناطق روستایی و شهری شهرستان فسا را در کمیته سلامت در حوادث غیر مترقبه گزارش و مورد ارزیابی قرار دادند و اعضای کمیته در خصوص چگونگی رفع مشکلات بهداشتی و پیشگیری از بیماریهای واگیر تدابیر و راهکارهای لازم را ارائه نمودند.