پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در راستای ارتقای سطح آگاهی مدیران مدارس متوسطه در خصوص ضرورت و چگونگی اجرای برنامه مکمل یاری آهن و ویتامین دی ، جلسه آموزشی با سخنرانی خانم همت دار مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت  و آقای آریا کارشناس واحد بهبود تغذیه "در شهر فسا و بخش شیبکوه برگزار شد.

زینب همت دار مسئول واحد تغذیه در این خصوص گفت: برنامه مکمل یاری دانش آموزان مقطع متوسطه که با همکاری وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش در حال اجرا می باشد با دو  برنامه مکمل یاری با آهن که به مدت 4ماه (16 هفته) بصورت هفته ای یک عدد قرص آهن برای دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول و دوم و برنامه مکمل یاری با ویتامین دی به مدت 9 ماه (9 عدد) برای دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول ودوم در شهرستان فسا نیز در حال اجرا می باشد.

خانم همت دار افزود : آگاهی مدیران و دانش آموزان در زمینه ضرورت استفاده از این مکمل ها و  چگونگی مدیریت و برنامه ریزی برای توزیع مناسب این مکمل ها در بین دانش آموزان و موارد منع مصرف در اجرای موفق این برنامه حائز اهمیت می باشد و کلاس های آموزشی برگزار شده برای مدیران مدارس این هدف را دنبال می کند.