پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، همزمان با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و طبق دستورالعمل وزارت بهداشت مانور سلامت نوروزی 15 اسفند با حضور تیم های بازرسی معاونت بهداشت و اورژانس در سطح شهر فسا برگزار شد.

در این مانور بازرسین بهداشت محیط با یونیفرم و تجهیزات پرتابل بازرسی در قالب تیم های عملیاتی با عبور از مناطق مختلف شهر فسا آمادگی خود را برای نظارت مستمر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی اعلام کردند.