پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه ، نشان برتر کمیته های محلی برنامه مداخلات سلامت اجتماعی وزارت بهداشت به واحد بهداشت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا اهداء گردید.

دکتر سید محمد حسین اجاقی مسئول واحد بهداشت روان در این خصوص گفت : برنامه مداخلات سلامت اجتماعی از سال 90 با هدفت ارتقاء سلامت اجتماعی مردم در محله ها و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توسط وزارت بهداشت به صورت پایلوت در تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی و سپس در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور اجرا گردید که در سال 1394 دانشگاه علوم پزشکی فسا با عملکرد مناسب در اجرای این برنامه موفق به کسب نشان برتر کمیته های محلی شد.