پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دومين كميته بررسي نظام مراقبت مرگ كودكان كمتر از 5 سال خارج بيمارستاني در سال 1395  با حضور دکتر مجید نجفی و معاونین ایشان ، مسئول وکارشناسان واحد بهداشت خانواده در معاونت بهداشت برگزار شد.در اين جلسه ضمن بررسي نحوه ی اجرای مصوبات جلسه شش ماهه اول كميته ،موارد مرگ كودكان خارج بيمارستاني در شش ماهه دوم سال 95 مورد بررسي قرار گرفت و راهکارهای لازم برای پیشگیری و کاهش  مرگ کودکان و آگاهی بخشی به عموم مردم اندیشیده شد.