پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس مجتبی کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص این خبر گفت : در بازدیدهای نوروزی بازرسین بهداشت محیط از یک رستوران در فسا مشاهده گردید این واحد صنفی به مشتریان قلیان عرضه می کند که ضمن آموزش مخاطرات مصرف دخانیات به متصدی و کارکنان ، تذکر جدی در خصوص عدم عرضه قلیان به متصدی داده شد  ، ولی در بازدیدی که به صورت سرزده در روزهای بعد انجام گرفت مشاهده شد این واحد صنفی به تخلف خود ادامه می دهد که پس از طی مراحل قانونی این رستوران تعطیل گردید .

کرمی منش افزود : بهداشت محیط با کسانی که بخاطر کسب درآمد سلامت مردم را به خطر می اندازند به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.