پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه ، خانم دکتر زهرا عبدالهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به خاطر حسن اجرای برنامه های بسیج ملی تغذیه ،توسط واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مسئول این واحد ، خانم زینب همت دار با صدور لوح تقدیر ، قدردانی کردند.