پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای سعید عابدی مسئول مرکز بهداشتی درمانی دوگان در خصوص این خبر گفت : مرد 38 ساله اهل دوگان که در اثر ضربه شدید به سر و سقوط از ارتفاع دچار قطع تنفس و بیهوشی شده بود پس از انتقال به مرکز بهداشتی درمانی دوگان و با اقدام به موقع پرسنل این مرکز و پایگاه اورژانس مستقر در محل پس از انجام تنفس مصنوعی و اقدامات سریع ترومایی  با بازگشت تنفس  جانی دوباره یافت و با شرایط مطلوب جهت دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان ولی عصر (ع ) منتقل گردید .

مسئول مرکز بهداشتی درمانی دوگان از خانم دکتر هنرپروران ، پزشک مرکز دوگان، خانم ها زرین بال و جمالی و آقایان حمید رضا زارعی و شادمهر به خاطر زحمات ارزشمندشان در نجات جان این مصدوم تقدیر و تشکر کردند.