پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه با همراهی خانم دکتر فرهمند پور مسئول ستاد گسترش شبکه و خانم دکتر علیزاده معاون فنی معاونت بهداشت از مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 شهری بازدید کردند .

دراین بازدید روند ارائه خدمات بهداشتی- درمانی به مردم مورد پایش قرار گرفت و کارکنان این مرکز از نزدیک مسایل موجود را با معاون بهداشت دانشگاه در میان گذاشتند.