پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت در این خصوص گفت : جلسه هماهنگی واحد بهداشت حرفه ای با کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای کارخانه جات فسا با دستور جلسه چگونگی مستند سازی عوامل شیمیایی محیط کار جهت ارسال به واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس جانی زاده افزود : دراین جلسه آموزش هایی در خصوص مخاطرات شیمیایی محیط کار و لزوم حفظ سلامت شاغلین ، توسط مهندس مهدی بهزادی به کارشناسان ارائه گردید و در خصوص همکاریهای پیش رو هم اندیشی شد.