پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

با توجه به اتمام قرارداد یکی از شرکتهای آموزش بهداشت اصناف درشهرستان فسا ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد این شرکت را به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا واجدین شرایط (درج شده در فایل پیوست) می توانند مدارک خود را تا پایان اردیبهشت ماه 1396 به واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا واقع در خیابان جمهوری اسلامی ، کوچه جنب پارک آزادگان ، تحویل دهند.

لازم به ذکر است در شرایط یکسان به دلیل اینکه آموزشگاه برای آموزش به بانوان در نظر گرفته شده است متقاضیان خانم در اولویت اخذ مجوز هستند.

برای مطالعه فایل پیوستاینجا کلیک کنید