پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه سخنرانی دکتر رونقی با موضوع سالمندی در جمع کارکنان معاونت بهداشت و پزشکان خانواده شهری برگزار شد .

دراین جلسه دکتر رونقی با بر شمردن بزرگترین چالش های دوران سالمندی ، روش سالم زیستن و رسیدن به سالمندی سالم را تشریح کردند .

در پایان این سخنرانی ، ایشان به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ دادند.