پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، پیرو پذیرش مقاله علمی واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت در زمینه"بررسی میزان ید دفعی دانش آموزان 8 تا 10 ساله شهرستان فسا در سال 1395"در کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا که 13 لغایت 15 اردیبهشت ماه در شیراز برگزار گردید زینب همت دار کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه ، این مقاله را به صورت سخنرانی دراین کنگره ارائه نمودند .

زینب همت دار در خصوص یافته های این پژوهش گفت : یکی از راه هایی که از طریق آن می توان به کفایت ید دریافت شده پی برد، اندازه گیری ید ادرار است. از همین رو ،  هر ساله برنامه بررسی میزان ید ادرار دانش آموزان 8 تا 10 ساله توسط واحد بهبود تغذیه در شهرستان فسا انجام می شود. نتایج بررسی انجام شده در سال 1395 نشان داد که میزان ید دفعی از طریق ادرار در بیشتردانش آموزان در حد مطلوب قرار دارد و درصد کمی از دانش آموزان ید ادرار کمتر از حد مطلوب دارند و این نشان دهنده دریافت ید کافی از طریق تغذیه توسط آنها می باشد . با این وجود نیاز هست که آگاهی مردم در خصوص اهمیت استفاده از منابع غذایی حاوی ید و نحوه نگهداری نمک های یددار افزایش یابد.