پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، همایش ایمنی و بهداشت  حرفه ای با حضورکارگران و متصدیان کارخانه جات و کارگاه های صنعتی ، وکارکنان معاونت بهداشت و تعدادی از ادارات  شهرستان فسا در سالن بعثت دانشگاه برگزار شد.

مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت در ابتدای این جلسه گفت  :انتخاب شعار "استفاده بهینه از داده های ایمنی و بهداشت حرفه ای " در سال 2017  توسط سازمان بین المللی کار نشان دهنده اهمیت استفاده از ارزیابی و اندازه گیری های فنی مهندسی ، و مدیریتی در محیط کار وبه کار گیری این اطلاعات در سلامت نیروی کار است .

مسئول واحد بهداشت حرفه ای افزود : عدم رعایت اصول ایمنی و عدم وجود آمار و اطلاعات صحیح علمی و یا عدم پردازش صحیح اطلاعات در کشور ما سالانه باعث ایجاد حوادث بسیاری مانند حادثه معدن گلستان می باشد .

ایشان افزود : حوادث اگر چه قابل پیش بینی نمی باشند ولی با رعایت کامل اصول ایمنی می توان بار حوادث جانی و مالی آن را به حداقل ممکن رساند .

در ادامه این همایش دکتر جلال کریمی با تقدیر از زحمات واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت در برگزاری این همایش ، اقدامات انجام شد توسط واحد بهداشت حرفه ای در سال 95  در زمینه حفظ سلامت کارگران مراکز صنعتی را باعث افتخار معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی فسا دانستند.

در این همایش از کارفرمایان و کارگران نمونه و کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت و کارخانه جات و کارگاه ها با اهداء لوح تقدیر توسط دکتر جلال کریمی تقدیر به عمل آمد.