پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه و مهندس نبی ا.. کاری معاون اجرایی معاونت بهداشت به صورت سرزده از مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر و مطب دکتر افشار ، پزشک خانواده شهری بازدید کردند.

در این بازدیدها شرایط فیزیکی و نحوه خدمت رسانی به مردم مورد بررسی قرار گرفت و معاون بهداشت دانشگاه از نزدیک پای سخنان کارکنان مراکز بهداشتی درمانی زاهد شهر نشستند.