پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،پیرو برگزاری کارگاه دو روزه پیشگیری از تب مالت با روش shep تکمیلی توسط واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگر وزارت بهداشت  طی نامه ای از زحمات دکتر جلا کریمی معاون بهداشت دانشگاه ، دکتر اید باغبان مسئول و کارکنان واحد مبارزه با بیماریهای واگیر تقدیر و تشکر کردند.