پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم سحر کرم نژاد مسئول واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشت دراین خصوص گفت : کارگاههای آموزشی بسته های جدید مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم و مراقبتهای ادغام یافته نا خوشیهای اطفال توسط واحد سلامت خانواده و آموزشگاه بهورزی به گروه هدف که مراقبین سلامت بخش دولتی و مراقبین سلامت پزشکان خانواده شهری بودند آموزش داده شد .

وی افزود : در این دوره آموزشی دو روزه ،کارشناسان ستادی شامل خانم ها روشن و کرم نژاد کارشناسان بهداشت خانواده ، خانم عزیزخانی کارشناس آموزش ،چگونگی ارائه خدمت و انجام مراقبتهای کودکان زیر 5 سال  و مهارتهای مشاوره و آموزش به مادر را به مراقبین سلامت آموزش دادند.