پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم محترم تشکر مسئول واحد بهداشت مدارس معاونت بهداشت در این خصوص گفت : همایش جوانی ، نشاط و ازدواج سالم با هدف آگاهسازی نسل جوان و آموزش به کارکنان شاغل در معاونت بهداشت ، با حضور دانشجویان ، کارکنان معاونت بهداشت و رابطین سلامت در سالن بعثت دانشگاه برگزار شد.

در این همایش دکتر کیهان نیا در خصوص معیارهای صحیح انتخاب همسر، ازدواج سالم و قوانین حقوقی ازدواج برای حاضرین در جلسه سخنرانی کردند و به سوالات مطرح شده توسط مستمعین پاسخ دادند.