پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، نمایشگاه پویش خطرسنجی سکته های قلبی ، مغزی و سرطان با همکاری واحدهای آموزش سلامت ، مبارزه  با بیمارهای غیر واگیر ، بهبود تغذیه و بهداشت روان در مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 شهری به مدت یک هفته برپا شد.

خانم لیمویی مسئول واحد آموزش سلامت معاونت بهداشت در خصوص این نمایشگاه گفت :امروز اپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر مسئول 60 درصد موارد مرگ و میر در جهان است و در حال حاضر اولویت کلیدی برای بخش سلامت محسوب می شود و حمایت از خود مراقبتی در مقابل بیماریهای مزمن جزئی از اساس کار است در همین راستا نمایشگاه پویش خطر سنجی سکته های قلبی ، مغزی و سرطان برپا شد و خدماتی شامل ، مشاوره تغذیه و بهداشت روان ، اندازه گیری فشار خون ،  توده بدنی و توزیع پمفلت های آموزشی در زمینه خود مراقبتی به بازدید کنندگان از این نمایشگاه ارائه گردید.

خانم فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر نیز گفت : با توجه به ادغام مجموعه مداخلات اساسی بیماریهای غیر واگیر (ایراپن ) در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه توسط واحد غیر واگیر اطلاع رسانی گسترده به عموم مردم در خصوص مراجعه آنها به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و دریافت خدمات رایگان خطرسنجی بیماریهای قلبی – عروقی و همچنین آموزش و دریافت خدمات مراقبتی می باشد.