پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، چهارمین جلسه هماهنگی ایراپن ( مجموعه مداخلات اساسی بیماریهای غیر واگیر در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ) با حضور اعضای ستاد اجرایی یرنامه ایراپن در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه خانم فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر با ارائه ی گزارش در زمینه نحوه ی اجرای ایراپن و مشکلات موجود به اعضای ستاد گفت :تا کنون تمامی پزشکان خانواده ، ماماها ، کاردان و کارشناسان بهداشتی در شهر و روستا و مراقبین سلامت توسط آموزشگاه بهورزی آموزش های لازم را در زمینه برنامه ایراپن دیده اند.

خانم راستباف افزود : برنامه ایراپن در ابتدا در مرکز بهداشتی درمانی نوبندگان از اردیبهشت ماه سال جاری شروع شده است و در سایر مراکز روستایی نیز درحال اجرا یی شدن می باشد  و کارتهای خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی توزیع شده است .

مسئول واحد غیر واگیر گفت : برخی از مشکلات نظیر عدم دسترسی و تامین کیتهای تست fit (آزمایش خون مخفی در مدفوع ) جهت تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ اجرای این برنامه را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

در ادامه این جلسه ،دکتر فریبا علیزاده مسئول ستاد اجرایی ایراپن ضمن بررسی روند پیشرفت اجرای برنامه ایراپن بر نظارت بیش از پیش مسئولین واحدها بر سامانه سیب تاکید کرد و از اعضای ستاد خواست برنامه عملیاتی خود را در زمینه اجرای ایراپن در اسرع وقت به ستاد اجرایی تحویل دهند.

در این جلسه مهندس استوار مباحثی از سامانه سیب  را به حاضرین در جلسه آموزش دادند.