پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت : در بازرسی که توسط کارشناسان بهداشت محیط با حضور دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه انجام شد ، وضعیت بهداشت آشپزخانه و انبار مواد غذایی بیمارستان ولیعصر (عج) مورد بررسی قرار گرفت .

کرمی منش افزود : در این بازدید میزان بارمیکروبی سطحی بر روی میزهای کار ، دست کارگران و آشپزها ، وضعیت دمای سردخانه و دمای مرکزی گوشت های منجمد ، کیفیت روغن استفاده شده و همچنین رعایت اصول بهداشتی در طبخ و نگهداری مواد غذایی مورد بررسی  قرار گرفت و توصیه های لازم به شاغلین در این محل و متصدیان امر انجام شد.