پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، با وجود ماه مبارک رمضان و گرمای خردادماه  کلاس های آموزش و آموزش های چهره به چهره توسط بهورزان و کارشناسان بهداشت مستقر در روستاهای شهرستان فسا با هدف پیشگیری از تب کریمه کنگو در بین عشایر و روستاییان درحال انجام است .

کلاس آموزش پیشگیری از تب کریمه – کنگو در روستای فدشکویه توسط خانم عزیزی کارشناس بهداشت محیط این روستا برای بهورزان خانه های بهداشت وکلاس آموزش پیشگیری از این بیماری برای عموم مردم توسط خانم زینب حیدری کارشناس مبارزه با بیماریها در حسینیه روستای فدشکویه برگزار شد. همچنین در روستای اکبرآباد ششده آقای محمد رضا بلاغی بهورز این روستا در خصوص پیشگیری از تب کریمه کنگو به روستاییان و دامداران اکبرآباد آموزش داد.

در همین راستا ، بهورزان و کارشناسان مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت با حضور در مناطق اسکان عشایر در اطراف شهرستان فسا در خصوص بیماری تب کریمه کنگو به عشایر به صورت چهره به چهره اطلاع رسانی کردند.