پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در راستای تشدید بازرسی ها در ماه مبارک رمضان کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس نظیر قنادی ها ، آشپزی ها و رستورانهای شهرستان فسا بازدید کردند.

مهندس کرمی منش در خصوص اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در 10 روز اول ماه مبارک رمضان گفت : کارشناسان بهداشت محیط در این مدت ،439 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و 112 امکنه عمومی و بین راهی را مورد بازرسی قرار داده اند .

کرمی منش افزود ، دراین بازرسی ها ، برای 28 نفر از متصدیان متخلف از قوانین بهداشتی ، اخطار نواقص بهداشتی صادر شده است و 5 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی تعطیل و 9 نفر از متصدیان متخلف امکان عمومی ، بین راهی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به مراجع قضایی معرفی شده اند .

مسئول واحد بهداشت محیط ، صدور 130 کارت سلامت برای کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و سنجش 401 مورد کلر باقیمانده آب آشامیدنی را از دیگر اقدامات بهداشت محیط در 10 روزه اول ماه رمضان ذکر کرد.