پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، روز دوشنبه 29 خردادماه آزمون نهایی بهورزی توسط مرکز آموزش بهورزی معاونت بهداشت برگزار شد .

خانم طاهره عزیزخانی مسئول آموزشگاه بهورزی معاونت بهداشت در این خصوص گفت : در این آزمون 26 نفر از دانش آموزان بهورزی ورودی خردادماه سال 1394 شرکت کردند که در صورت قبولی در این آزمون در 26 خانه بهداشت روستایی مشغول به کار خواهند شد .