پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط  عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی  به همراه جمعی از مدیران معاونت بهداشت ، به صورت سرزده از مراکز بهداشتی درمانی ، تنگ کرم ، مقابری ، پایگاه بهداشتی  طالقانی و خانه های بهداشت روستاهای شهرستان ، کچویه و محمود آباد سفلی بازدید کردند .

در این بازدیدها روند انجام امور اداری و خدمت رسانی به مردم مورد پایش قرار گرفت و کارکنان این مراکز بهداشتی درمانی در جوی صمیمی مسایل و مشکلات حوزه ی کاری خود را با معاون بهداشت دانشگاه در میان گذاشتند .

دکتر کریمی ضمن تقدیر از زحمات کارکنان معاونت بهداشت مستقر در مراکز بهداشتی –درمانی روستایی بر ثبت کامل و دقیق اطلاعات در سامانه سیب تاکید کردند.