پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در دومین روز از هفته بدون دخانیات ،بازرسین بهداشت محیط با هدف پیشگیری از فروش سیگار به کودکان و نوجوانان با اجرای طرح ضربت ، اقدام به جمع آوری سیگارهای نخی از مراکز فروش مواد دخانی کردند .

مهندس مجتبی کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط دراین خصوص گفت : با توجه به ماده 16 از اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات ،فروش پاکت های باز فراورده های دخانی ممنوع می باشد ، که یکی از علت های این ممنوعیت به سبب این است که کودکان و نوجوانان و افرادی که در مراحل اول مصرف  دخانیات هستند به علت پنهان کردن این موضوع اقدام به خرید نخی سیگار می کنند و مراجع قانونی برای جلوگیری از موارد جدید اعتیاد به دخانیات ، فروش سیگار به صورت نخی را ممنوع کرده اند ، در همین راستا بازرسین بهداشت محیط با اجرای طرح ضربت ضمن جمع آوری سیگارهای نخی از سطح عرضه از متخلفین از این قانون تعهد عدم فروش سیگار نخی گرفته شد .