پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت سومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان فسا در سال 96 با محوریت پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و مواد غذایی با اولویت بیماری وبا با حضور اعضا در فرمانداری شهرستان فسا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه خانم دکتر علیزاده معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه در خصوص اهمیت پیشگیری از بیماری وبا با توجه به وضعیت این بیماری در کشورهای همسایه مطالبی را بیان کردند ، سپس خانم دکتر آیدا باغبان مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت گزارش خود را درخصوص اقدامات معاونت بهداشت در زمینه پیشگیری از بیماریهای منتقله از طریق آب و مواد غذایی شامل پایش سلامت آب توسط کارشناسان بهداشتی و بهورزان  ، اندازه گیری کلر باقیمانده ، گزارش و پیگیری رفع شکستگی های شبکه انتقال و توزیع آب ، آموزش به عموم مردم از طریق کلاسهای آموزش و توزیع پمفلت و نصب بنر را از اقدامات در حال اجرای معاونت بهداشت در زمینه پیشگیری از این بیماریها نام برد.

درادامه این جلسه مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط درخصوص فعالیتهای بهداشت محیط در زمینه بهداشت آب و مواد غذایی و هماهنگی های بین بخشی با سایر ارگانها برای مقابله با مصرف دخانیات صحبت کردند، ایشان همکاری تمامی ارگانهای ذی ربط در زمینه مقابله با مصرف دخانیات را ضروری دانست.

در پایان این جلسه هماهنگی های برون بخشی معاونت بهداشت با آبفا و مسئولین دفاتر زیارتی در زمینه پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و مواد غذایی انجام شد.