پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

مهندس مجتبی کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این خصوص گفت :با اجرای برنامه سلامت نوروزی با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت مسافران نوروزی و ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه به منظور کاهش و کنترل بیماری های مرتبط با غذا که از ابتدای اسفندماه 95 لغایت پانزدهم فروردین ماه سال 1396 اجرا گردید واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه با برنامه ریزی و اجرای مناسب برنامه سلامت نوروزی در بین دانشگاه های هم تراز سراسر کشور حائز رتبه اول در شاخص درصد پوشش بازدید مراکز عرضه قلیان در بین دانشگاه های هم تراز و رتبه پنجم کشوری در همین شاخص ،رتبه سوم در تعداد اخبار و شکایات رسیدگی شده در سامانه بهداشت 190 ، رتبه پنجم در شاخص مقدار مواد غذایی کشف و ضبط و معدوم شده به ازای هر بازدید از مراکز مرتبط ، رتبه پنجم در شاخص درصد پوشش بازدید مراکز تهیه و طبخ و عرضه مواد غذایی و رتبه هفتم در کل فعالیت در بین دانشگاه های همتراز کشور شد.

در همین راستا دکتر صادق نیت رئیس مرکز سلامت محیط و کار با ارسال نامه از همکاری و تلاشهای ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا ، معاون بهداشت  دانشگاه و کارکنان واحد بهداشت محیط تقدیر و تشکر کردند.