پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، با طرح مسئله عوارض و مضرات مصرف دخانیات توسط مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان فسا و بیان تاثیرات زیان آور بهداشتی ، فرهنگی و اجتماعی   مصرف دخانیات ، به خصوص مصرف قلیان در بین خانواده ها ، آقای مهندس سلیمان کرمی فرماندار ویژه فسا ، بخشداران و مسئولین ادارات شهرستان ضمن قول مساعدت در زمینه مبارزه و پیشگیری از مصرف مواد دخانی به خصوص عرضه قلیان در پارکها، به کمپین "نه گفتن به دخانیات " پیوستند.