پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

آقای مرتضی قلندری مسئول مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر در این خصوص گفت : با هماهنگی های که بین مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر و دفترامام جمعه زاهد شهر انجام شد ، تیم سلامت مرکز بهداشتی - درمانی زاهدشهر شامل خانم ها معصومه رضایی ، راضیه زارعیان و مرضیه اسماعیلیان با استقرار در مصلی نمازجمعه زاهد شهر اقدام به سنجش فشار خون ، توده بدنی و ارائه مشاوره سلامت به نماز گزاران کردند .